آرشیو اخبار - 15 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تکریم ارباب رجوع باید به فلسفه ی وجودی در مجتمع گاز پارس جنوبی تبدیل شود

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: خدمت به مشتری و تکریم ارباب رجوع باید به اصل مهم و فلسفه ی وجودی در مجتمع گاز پارس جنوبی تبدیل شود.
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۰:۲۰