آرشیو اخبار - 14 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بهداشت، درمان و سلامت روان خانواده کارکنان اولویت نخست است

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در بازدید از مرکز مشاوره مجتمع مسکونی پارس جم بیان کرد: با برنامه ریزی مدون و با انجام آموزش های لازم در مرکز مشاوره حوزه سلامت خانواده های شهرک پارس جنوبی، افزایش سطح سلامت خانواده ها از اولویت های مهم مجتمع گاز پارس جنوبی است.
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۲۳