آرشیو اخبار - 10 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بعد از مسائل منابع انسانی/ تولید خط قرمز است‌

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: بعد از حوزه‌ی منابع انسانی، تولید خط قرمز می‌باشد، مدیران ستادی و پالایشگاهی همسو با جهش تولید در اختیار همکاران بهره‌بردار باشند.
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۲:۲۶
صفحه ۱ از ۲