آرشیو اخبار - 08 اسفند 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیشرفت مجتمع گاز پارس جنوبی، با ورزش ارتباط مستقیم دارد

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در چهارمین نشست هم‌اندیشی ورزش این مجموعه با تاکید بر اهمیت امر ورزش، سلامت و شادابی کارکنان گفت: توجه به مقوله ورزش در مجتمع گاز پارس جنوبی باید به یک اولویت بسیار مهم تبدیل شود.
۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۴۵