آرشیو اخبار - 07 اسفند 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فرزندان کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در مسابقات لکوکاپ کشور خوش درخشیدند

فرزندان کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی توانستند با درخشش در مسابقات لکوکاپ مرحله‌ی کشوری به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف، جایگاه‌های برتر را کسب نمایند و خوش بدرخشند.
۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۶:۰۳
صفحه ۱ از ۲