آرشیو اخبار - 14 اسفند 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

موافقت مدیران ارشد وزارت نفت با طرح اقماری دو به دو همه نیروهای پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی صادر شد

با پیگیری های مستمر و مداوم مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی و مسئولین ذیربط استان بوشهر، مجوز اجرای طرح اقماری ( دو به دو) تمامی کارکنان پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی صادر شد.
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ۲۰:۱۷
صفحه ۱ از ۳