آرشیو اخبار - 01 اسفند 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری دوره آموزشی بهداشت ویژه کارکنان رستوران‌های استراحتگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی

در راستای ارتقاء سطح آگاهی و بازآموزی کارکنان رستوران‌های استراحتگاه‌های مسکونی مجتمع گاز پارس جنوبی، دوره آموزشی بهداشت فردی و مواد غذایی و ... برگزار گردید.
۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۳:۴۹