آرشیو اخبار - 24 دی 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نشست تخصصی الگوسازی هوشمند معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

اولین نشست تخصصی " الگوسازی هوشمند معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) در سالن اموزش ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۲۴ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۴۶
صفحه ۱ از ۴