آرشیو اخبار - 09 فروردین 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مراسم گرامیداشت رویداد "ساعت زمین"در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید

همگام با پویش جهانی "ساعت زمین" و با هدف آگاهی بخشی نسبت به بحران تغییرات اقلیم و گرمایش زمین، پالایشگاههای اول تا دوازدهم و عملیات مشترک، مجتمع گاز پارس جنوبی در این رویداد مهم مشارکت نمودند.
۹ فروردین ۱۴۰۱ ۱۵:۰۴
صفحه ۱ از ۲