آرشیو اخبار - 29 فروردین 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولویت نخست، مدیریت و برنامه‌ریزی در انجام عملیات تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در اولین نشست هم‌اندیشی با مدیران ستادی و پالایشگاهی با تاکید بر تولید پایدار و ایمن گفت: اکنون اولویت نخست و حیاتی در مجتمع گاز پارس جنوبی، مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق و منسجم جهت پیشرفت عملیات تعمیرات اساسی می‌باشد.
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۴۳