آرشیو اخبار - 01 فروردین 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی به صورت ویدئو کنفرانس با مدیران و کارکنان واحدهای عملیاتی گفتگو نمود

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تلاش و فعالیت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی نوعی عبادت بزرگ می باشد که مورد قبول درگاه خداوند متعال است.
۱ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷:۵۳