آرشیو اخبار - 08 آذر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بخش مهم مرزهای دفاعی ما اینجاست، تمام نگاه ها به مجتمع گاز پارس جنوبی دوخته شده است

دکتر زمانی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در جلسه تولید مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: بخش مهمی از مرزهای دفاعی کشور ما اینجاست و تمام نگاه ها به مجتمع گاز پارس جنوبی دوخته شده و باید به شکلی عمل کنیم که تاثیرگزاری مستقیم داشته باشیم و در سیاست های خارجی و تصمیمات کلان کشوری نقش بزرگی را ایفا نماییم.
۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۴۱
صفحه ۱ از ۳