آرشیو اخبار - 30 آذر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نقش کلیدی واحد حمل و نقل در تولید و عملیات تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس حمل و نقل مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد که واحد حمل و نقل مجتمع نقش بسیار مهم و حیاتی در حوزه تولید گاز، محصولات و عملیات تعمیرات اساسی ایفا می نماید.
۳۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰
صفحه ۱ از ۲