آرشیو اخبار - 23 آذر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مسئولیت های اجتماعی یکی از اولویت های مهم پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: عمل به مسئولیت های اجتماعی در حوزه های زیست محیطی و آموزش در شهرستان های همجوار از اولویت مهم پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی است.
۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰
صفحه ۱ از ۲