آرشیو اخبار - 21 آذر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شرکت های دانش بنیان خواسته های پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی را تامین می کنند

مدیر پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان این که شرکت های دانش بنیان نقش بسیار گسترده ای در شکوفایی تولید پایدار گاز ایفا می کنند گفت: شرکت های دانش‌بنیان تا کنون توانسته اند خواسته ای پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی را تامین نمایند.
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰