آرشیو اخبار - 17 آذر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پاکسازی سواحل خلیج فارس به همت کارکنان پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

کارکنان پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی به‌ دلیل توجه به محیط زیست پیرامونی و صیانت از ارزش‌های آن، سواحل خلیج فارس در محدوده نایبند واقع در محدوده شهرستان عسلویه را پاکسازی کردند.
۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵