آرشیو اخبار - 10 آذر 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فرآورش حداکثری رسالت مهم کارکنان پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با تصمیمات و اقدامات اجرایی مهم فرآورش حداکثری گاز را در فصول سرد سال در دستور کار قرار داده ایم.
۱۰ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۲