آرشیو اخبار - 09 آبان 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تمرین پدافند شیمیایی در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با موفقیت برگزار شد

تمرین پدافند شیمیایی در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به محوریت پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۴۹