آرشیو اخبار - 08 آبان 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اخذ گواهینامه مدیریت محیط زیست (EMP) از سازمان محیط زیست کشور توسط پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

برای نخستین بار در مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه هشتم موفق به دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست (EMP) از سازمان محیط زیست کشور گردید.
۸ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۳۴