آرشیو اخبار - 25 آبان 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولین نشست مشترک مجتمع گاز پارس جنوبی و پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر برگزار گردید

نخستین نشست فناوری با رویکرد همکاری‌های مشترک مجتمع گاز پارس جنوبی با پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر به میزبانی پارک علم و فناوری خلیج فارس برگزار شد.
۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۲۷
صفحه ۱ از ۲