آرشیو اخبار - 24 آبان 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

واحد ایمنی و آتش نشانی پالایشگاه اول براساس اهداف استراتژیک طرح ریزی شده سال 1400 و برنامه زمانی تعیین شده، اقدام به برگزاری تمرین واکنش در شرایط اضطراری با موضوع " آتش‌سوزی کورهMRU واحد 4600" نمود.
۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۲۶
صفحه ۱ از ۳