آرشیو اخبار - 10 آبان 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید ال پی جی صادراتی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی به مرز 90 درصد افزایش رسید

با در سرویس قرار گرفتن بسترهای غربال مولکولی، تولید ال پی جی صادراتی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی به مرز 90 درصد افزایش یافت
۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵