آرشیو اخبار - 02 شهریور 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب سرپرست طرح و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

با صدور حکمی از سوی اسحق فرشیدی، مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی ، عقیل عمرانی خو، به عنوان سرپرست طرح و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۶