آرشیو اخبار - 01 شهریور 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انجام موفقیت امیز عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس بهره برداری پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی از انجام عملیات تعمیرات اساسی سال جاری در بالاترین سطح آمادگی خبر داد.
۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۱۴