آرشیو اخبار - 03 خرداد 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

4 میلیون و 200 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه ناتوان کننده در پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی ثبت شد

در سال گذشته بیش از 4 میلیون و 200 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه ناتوان کننده در پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی به ثبت رسید.
۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۲