آرشیو اخبار - 22 خرداد 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اداره کل سازمان محیط زیست استان بوشهر از پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی تقدیر نمود

مدیرکل سازمان محیط زیست استان بوشهر و هیئت همراه در بازدید از پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی، از اجرای دقیق مسائل محیط زیستی در پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی تقدیر نمود.
۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۱۳