آرشیو اخبار - 09 اسفند 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اقدامات و برنامه های مدیریت مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: به طور معمول طرح‌های افزایش بازده تجهیزات به منظور افزایش میزان تولید و کیفیت محصولات مجتمع صورت می‌گیرد. بسیاری از این اقدام ها، بنا به ماهیت موضوع و تجهیز، شامل تغییر شرایط فرآیندی آن تجهیز، تعویض یا اضافه کردن تجهیزات یدکی و... است.
۹ اسفند ۱۴۰۰ ۰۸:۲۹