آرشیو اخبار - 28 اسفند 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تمرین واکنش در شرایط اضطراری سه ماهه چهارم پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی

در راستای ارتقای سطح آمادگی مدیریت شرایط اضطراری، تمرین واکنش در شرایط اضطراری سطح ERC، با موضوع نشت شدید گاز و تخلیه اضطراری پالایشگاه برنامه ریزی و اجرا شد.
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۱۱
صفحه ۱ از ۲