آرشیو اخبار - 16 اسفند 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاشت نهال در مجموعه ی مدیریت عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی نیروگاه متمرکز، تعمیرات اساسی و تعمیرگاه مرکزی حمل و نقل

مجموعه متمرکز مدیریت عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی به مناسبت روز درختکاری و هفته ی منابع طبیعی و با هدف صیانت و پاسداشت محیط زیست در قالب " پویش ملی ایران سرسبز" کاشت نهال را در محدوده ی ساختمان نیروگاه متمرکز، تعمیرات اساسی و تعمیرگاه مرکزی حمل و نقل آغاز نمود.
۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ۰۸:۲۰