آرشیو اخبار - 14 اسفند 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افتتاح نمایشگاه عکس طبیعت « نگاره» در پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی

نمایشگاه عکس طبیعت « نگاره» به همت منابع انسانی پ‍الایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی افتتاح شد.
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۳۴