آرشیو اخبار - 09 بهمن 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گام های بزرگ پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی به سمت تولید مستمر و پاک

مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی به اقدام‌های مطلوب این پالایشگاه در جهت حفظ و پشتیبانی از پایداری تولید و مانع زدایی‌های عملیاتی اشاره کرد و گفت: این پالایشگاه به‌طور جدی در مسیر حرکت به سمت تولید پاک با بهترین کیفیت گام برمی‌دارد.
۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۳۸
صفحه ۱ از ۲