آرشیو اخبار - 12 بهمن 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تشدید اقدام‌های پیشگیرانه مجتمع گاز پارس جنوبی برای مقابله با شیوع سویه جدید کرونا

رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل از تشدید اقدام‌های پیشگیرانه مجتمع گاز پارس جنوبی برای مقابله با موج ششم کرونا در سطح مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد.
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۳۴