آرشیو اخبار - 06 دی 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت 3 میلیون و 600 نفر ساعت کارکرد بدون حادثه ناتوان کننده در پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی

رئیس ایمنی و آتش نشانی پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اقدامات شاخص این پالایشگاه در حوزه ایمنی و محیط زیستی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 3میلیون و600 نفر ساعت کارکرد بدون حادثه ناتوان کننده در پالایشگاه یازدهم به ثبت رسیده است.
۶ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۴۹