آرشیو اخبار - 25 دی 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گام بلند پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی جهت ایمنی و تولید پایدار

مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی یکی از مهمترین پالایشگاه های مجتمع عظیم گازی کشور، گام‌های بلندی را در مسیر افزایش سطح ایمنی و تولید پایدار برداشته است.
۲۵ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۴۰