آرشیو اخبار - 14 دی 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بهره برداری از دستگاه پرس دستی بطری های پلاستیکی و قوطی آلومینیومی در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

حوزه خدمات پالایشگاه اول با همکاری واحد محیط زیست مجهز به دستگاه پرس دستی بطری های پلاستیکی و قوطی آلومینیومی شد.
۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۴