آرشیو اخبار - 24 فروردین 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید 17 هزار و 244 میلیون متر مکعب گاز شیرین در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد پارسال با اقدامات نوآورانه و تکیه بر توان داخلی، 17 هزار و 244 میلیون مترمکعب گاز شیرین سازی شد.
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۲۱