آرشیو اخبار - 17 فروردین 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فرهنگ: با تلاش و هوشیاری کامل در تمام زمینه‌ها گام برمی‌داریم، اجازه سهل انگاری و ساده انگاری نداریم

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست تخصصی بررسی برنامه های مدیریت منابع انسانی مجتمع در سال 1400 گفت: اکنون 80 درصد گاز کشور وابسته به محصول تلاش و فعالیت ما در مجتمع عظیم گاز پارس جنوبی می باشد و مدیران و کارکنان باید با تمام تلاش و هوشیاری کامل گام بردارند.
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵