آرشیو اخبار - 11 آذر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی جهت آمادگی تمامی تیم های عملیاتی با موفقیت پایان یافت.
۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳