آرشیو اخبار - 25 آبان 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت بیش از 74 هزار نفر ساعت کار برای انجام درخواست کار در کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی

سرپرست کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با تلاش شبانه روزی متخصصان و کارکنان کارگاه مرکزی مجتمع بیش از 74 هزار و 137نفر ساعت کار از ابتدای سال تا کنون به ثبت رسیده است.
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۴۱