آرشیو اخبار - 12 آبان 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ساخت اقلام ابزار دقیقی و کنترلی در مجتمع گاز پارس جنوبی

مجتمع گاز پارس جنوبی در راستای سیاست های خودکفایی خود در سالیان اخیر موفقیت های فراوانی کسب کرده است و با حمایت از شرکت های دانش بنیان بخش زیادی از اقلام خود را در داخل کشور تأمین می کند که از جمله این اقلام تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی است که دارای پیچیدگی خاص خود است.
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۲۹