آرشیو اخبار - 19 مهر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تامین بیش از 60 درصد از قطعات و تجهیزات داخلی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با توان سازندگان داخلی

مجتمع گاز پارس جنوبی بازار هدف و بسیار مناسبی برای شرکت‌های دانش بنیان و سازندگان قطعات و تجهیزات داخلی می باشد و با برنامه ریزی صحیح، مدون و استراتژیک می‌توان زیر ساخت های صنعتی و اقتصادی کشور را ترسیم نمود.
۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۷
صفحه ۱ از ۲