آرشیو اخبار - 16 شهریور 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رشد 240 درصدی تولید پروپان فاز 19 تا پایان سال

با تلاش گروهی و خرد جمعی تمامی متخصصان و کارکنان، رشد 240 درصدی تولید پروپان در فاز 19 مجتمع گاز پارس جنوبی تا پایان سال تحقق خواهد یافت.
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳