آرشیو اخبار - 12 شهریور 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پنل کنترلی توربو ژنراتورهای پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت راه اندازی شد

تابلو کنترلی توربو ژنراتورهای شبکه برقیبرای نخستین بار در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت برنامه دار و راه اندازی شد.
۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۱۴
صفحه ۱ از ۲