آرشیو اخبار - 07 تیر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

در راستای آمادگی کامل پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی تمرین واکنش در شرایط اضطراری با مشارکت تمامی تیم های علمیاتی با موفقیت پایان یافت.
۷ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳