آرشیو اخبار - 04 تیر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی بهار در بهار در مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: دوازدهمین دوره ی مسابقات مقدماتی بهار در بهار ویژه ی کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.
۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۰
صفحه ۱ از ۲