آرشیو اخبار - 30 تیر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بهره برداری از سیستم مدیریت برقPMS پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی آغاز گردید.

با افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی, بهره برداری از سیستم مدیریت برقPMS آغاز گردید.
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱