آرشیو اخبار - 23 تیر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیام مدیر محترم هماهنگی و نظارت بر تولید به مناسبت آغاز سومین دوره فعالیت های باشگاه بهینه کاوی صنعت پالایش گاز

در شرایط رقابتی امروز، کیفیت و بهره وری دو عامل اساسی در توسعه کسب و کارها در تراز جهانی و بهبود مستمر راهبردی مطمئن جهت تداوم این مسیر می باشد.
۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۲۹