آرشیو اخبار - 18 تیر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس آتش نشانی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: اولین تمرین واکنش در شرایط اضطراری پالایشگاه اول در سطح ERC در سال 1399 درتاریخ 27 خرداد طبق برنامه زمانبندی برگزار شد.
۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۰
صفحه ۱ از ۲