آرشیو اخبار - 31 خرداد 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همیشه نسبت به تغییرات به دید فرصت نگاه کنیم

معاون مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مجموعه ی عظیم مجتمع گاز پارس جنوبی از حضور ارزشمند آقای فرشیدی بهره مند خواهد شد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۴۰