آرشیو اخبار - 08 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولویت، حفظ کامل سلامت متخصصان و کارکنان است

سرپرست مدیریت پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: برای حفظ جان کارکنان پالایشگاه دهم تمامی برنامه ها ی دقیق ایمنی و بهداشت را پیاده سازی کرده ایم.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۱۵
صفحه ۱ از ۵